SGRW-N „Tarnów”


Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Tarnów” utworzona jest na bazie JRG 2 PSP Tarnów oraz JRG 1 PSP Nowy Sącz.

Poziom gotowości operacyjnej ustalono na A i B. Oznacza to, że grupa realizuje przede wszystkim wszelkiego rodzaju działania ratownicze prowadzone na powierzchni wody i pod wodą, działania wspomagające oraz humanitarne. Mówiąc inaczej prowadzi poszukiwanie osób zaginionych pod powierzchnią wody oraz krótkotrwałe działania techniczne, czyli np. wydobycie zatopionego pojazdu.

Na chwilę obecną SGRW-N „Tarnów” składa się z 16 członków osiadających kwalifikacje do wykonywania prac podwodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2004 r. z późn. zm.) oraz dowódcy i zastępcy dowódcy specjalistycznej grupy ratowniczej.

Ilość nurków:

  • JRG 2 PSP Tarnów – 11 nurków,
  • JRG 1 PSP Nowy Sącz – 5 nurków.

Specjalistyczna Grupa ratownictwa Wodno-Nurkowego „Małopolska” utworzona jest na bazie dwóch specjalistycznych grup ratowniczych: SGRW-N „Kraków oraz SGRW-N „Tarnów”.

Poziom gotowości operacyjnej grupy został ustalony na C, co oznacza, że specjalistyczna grupa ratownicza może wesprzeć działania SGRW-N na poziomie A i B oraz realizuje działania związane z ratowaniem mienia i środowiska wodnego poprzez stosowanie technik i czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego i chemicznego prowadzonych pod wodą, w tym w wodach skażonych lub na obszarach objętych powodzią.

Skład SGRW-N „Małopolska” uzupełniony jest przez jednego funkcjonariusza pełniącego służbę w KW PSP Kraków posiadających kwalifikacje do wykonywania prac podwodnych. Reasumując skład osobowy grupy wynosi 42 funkcjonariuszy PSP posiadających kwalifikacje do wykonywania prac podwodnych. Pełnią oni służbę w następujących jednostkach:

  • KW PSP Kraków – 1 nurek,
  • KM PSP Kraków – 15 nurków,
  • KM PSP Tarnów – 11 nurków,
  • KM PSP Nowy Sącz – 5 nurków,
  • KP PSP Nowy Targ – 10 nurków.

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2021