SGRChem-Eko „Nowy Sącz 1”


Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Nowy Sącz 1” została powołana w 2013 roku.

Poziom gotowości operacyjnej grupy – B.

SGRChem-Eko „Nowy Sącz 1” utworzona jest na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Nowym Sączu. Grupa liczy 48 strażaków posiadających przeszkolenie w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Zastępy wchodzące w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Nowy Sącz 1”:
341[K]21 – GBARt 2,5/24 Renault Midlum 300.14 – JRG 1 PSP Nowy Sącz
341[K]43 – SCRt Renault Kerax 420.34 – JRG 1 PSP Nowy Sącz
341[K]60 – SRchem Scania P500 – JRG 1 PSP Nowy Sącz
341[K]90 – SLRr Nissan Navara D40 FL – JRG 1 PSP Nowy Sącz