SGRChem-Eko „Nowy Sącz 1”


Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Nowy Sącz 1” została powołana Rozkazem nr 4/2013 Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączy z dnia 31 stycznia 2013 roku. Jest ona kontynuacją istniejącego wcześniej plutonu ratownictwa chemiczno-ekologicznego „Nowy Sącz 1”, który funkcjonował od grudnia 2007 roku. Grupa utworzona jest na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 PSP w Nowym Sączu. Skład osobowy grupy stanowią strażacy JRG nr 1 PSP w Nowym Sączu posiadający wymagane kwalifikacje. Grupa liczy 58 ratowników w tym 9 starszych ratowników specjalistów.

Poziom gotowości operacyjnej grupy – B.

Zadaniem SGRChem-Eko „Nowy Sącz 1” jest prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego na poziomie podstawowym i specjalistycznym zgodnie z poziomem jej gotowości operacyjnej.

Obszar chroniony SGRChem-Eko „Nowy Sącz 1” to:

  • powiat miasto Nowy Sącz,
  • powiat nowosądecki,
  • powiat gorlicki,
  • powiat limanowski.

W skład  Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Nowy Sącz 1” wchodzą siły i środki wyznaczone Rozkazem nr 62/2018 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:

  • 341[K]21 – GBARt 2,5/24 Renault Midlum 300.14 – JRG 1 PSP Nowy Sącz (obsada: 5 osób)
  • 341[K]43 – SCRt Renault Kerax 420.34 – JRG 1 PSP Nowy Sącz (obsada: 3 osoby)
  • 341[K]60 – SRchem Scania P500 – JRG 1 PSP Nowy Sącz (obsada: 2 osoby)
  • 341[K]90 – SLRr Nissan Navara D40 FL – JRG 1 PSP Nowy Sącz (obsada: 2 osoby)
  • 341-P1 – przyczepa dekontaminacyjna – JRG 1 PSP Nowy Sącz
  • 341-P3 – przyczepa z zaporą przeciwolejową – JRG 1 PSP Nowy Sącz

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2021