Gmina Łącko. Intensywne opady deszczu i lokalne podtopienia


Wczoraj, tj. 24 lipca, w godzinach wieczornych na terenie całej Gminy Łącko wystąpił bardzo intensywne opady deszcz,które doprowadziły do podniesienia się stanu wód w okolicznych rzekach oraz potokach. Pierwsze wezwanie strażacy otrzymali do sprawdzenia poziomu potoku Lichnia na miejsce przybyła jednostka OSP z Łącka,później było już znacznie gorzej.

Wezbrane potoki coraz częściej występowały z swoich koryt rzecznych,strażacy prowadzili działania na terenie całej gminny, najgorsza sytuacja wystąpiła w miejscowości Maszkowice również jak poprzednio nie daleko miejscowej szkoły podstawowej.Na miejscu działań prócz straży pożarnej działał również Gminy sztab zarządzania kryzysowego.

Druhowie z okolicznych jednostek OSP wspomagani przez JRG 2 z Nowego Sącza prowadzili swoje działania min:przy wypompowaniu wody z zalanych posesji oraz zabezpieczali posesje przed zalaniem, zablokowana również została droga gminna w miejscowości Czarny Potok gdzie woda doprowadziła do uszkodzenia jezdni. Należy również pamiętać, iż nie pierwszy raz w ciągu kilkunastu dni na terenie Gminy Łącko występowały tak gwałtowne opady.

Przy użyciu worków z piaskiem strażacy zabezpieczali brzegi rzeki w Maszkowicach nie opodal szkoły,przy użyciu ciężkiego sprzętu typu koparka wzmacniane zostały wały rzeczne.Transport piasku oraz worków odbywał się za pomocą samochodów ciężarowych typu wywrotka. Komendant Gminny OSP kpt. Mariusz Piwowar, który również był na miejscu akcji, doskonale koordynował pracę miejscowych jednostek OSP przy współpracy gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

Ze skutkami wczorajszej nawałnicy łącznie walczyło osiemdziesięciu strażaków.Działaniami ratowniczymi dowodził najpierw mł. kpt. Zygmunt Łatka z JRG 2 Nowy Sącz, a potem mł. bryg. Arkadiusz Nosal zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.