Zabrzeż. Pokazowa akcja ratunkowa na torze kajakarstwa górskiego Wietrznice


W piątek o godz. 20.00 na torze kajakarstwa górskiego Wietrznice w Zabrzeży przeprowadzona została pokazowa akcja ratunkowa, która była jednym z elementów warsztatów ratownictwa na wodach górskich i powodziowych zorganizowanych przez Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych we współpracy z innymi służbami ratowniczymi. Scenariusz akcji zakładał działania w warunkach wypadku komunikacyjnego – ratowanie ludzi z samochodu osobowego, który wpadł do koryta rwącej rzeki. Zadaniem przybyłych służb ratowniczych było zabezpieczenie pojazdu, dotarcie do dwóch osób poszkodowanych więzionych we wraku, ich ewakuacja, po czym udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazanie załodze ZRM.

W pokazie udział wzięli ratownicy z Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu specjalizujący się w zakresie ratownictwa wodnego, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, medycy z Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, a także ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża z Krynicy-Zdroju.

Głównym celem pokazowej akcji ratunkowej na torze kajakarstwa górskiego Wietrznice w Zabrzeży było m.in. ukazanie technik ratownictwa na wodach górskich i powodziowych i udzielania pierwszej pomocy oraz wypracowanych zasad współdziałania wszystkich służb ratowniczych.