OSP Nowy Sącz – Biegonice


 • ul. Zakładników 1
 • 33-300 Nowy Sącz

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Sączu – Biegonicach powstała w 1889 roku.

Jest to jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Decyzję o włączeniu w jego struktury Komendant Główny PSP wydał w dniu 5 grudnia 2006 roku.

OSP Nowy Sącz – Biegonice wyposażona jest w system selektywnego alarmowania. W przypadku, gdy zapadnie decyzja o zadysponowaniu jednostki do zdarzenia, syrenę drogą radiową uruchamia dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), zakwalifikowaną do II kategorii , kobiety i mężczyźni. Przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) chłopięca, jak i również dziewczęca. Na zawody sportowo-pożarnicze wystawia drużynę męską (grupa A) oraz kobiecą (grupa C). W jednostce rozwijana jest sekcja ratownictwa wodnego oraz przeciwpowodziowego. W latach 2008-2012 przy OSP działała sekcja poszukiwawczo-ratownicza z psami. Obszar działania OSP Nowy Sącz – Biegonice to miasto Nowy Sącz oraz powiat nowosądecki. Pożary budynków, pożary traw, wypadki drogowe, działania przeciwpowodziowe – to niektóre z interwencji jakie w ostatnim czasie podejmowali druhowie z Biegonic. Brali oni także udział w zabezpieczeniu uroczystości kościelnych oraz różnego rodzaju imprez, np. w 2015 roku były to Święto Dzieci Gór, 72. Tour de Pologne, XII Festyn Rodzinny ” Niedziela z Ojcem Pio”, Super Oes. Oprócz działalności ratowniczej druhowie organizują również ćwiczenia z młodzieżą, pokazy sprzętu na festynach, pogadanki na temat bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach, pokazy pierwszej pomocy w szkołach. OSP Nowy Sącz – Biegonice organizuje również Bezpieczne Ferie oraz współorganizuje wydarzenia patriotyczne, kulturalne i osiedlowe.


Samochody pożarnicze

OSP Nowy Sącz – Biegonice to jednostka typu S-3, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajdują sie trzy samochody pożarnicze.

359[K]80 – GBARt 3/15 Renault G230

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą
Funkcja dodatkowa: techniczna

 • Numer operacyjny: 359[K]80
 • Kryptonim radiowy: KF 359-80
 • Oznaczenie: GBARt 3/15
 • Rok produkcji podwozia: 1993
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 8820 cm³
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Podstawowy rodzaj układu napędowego: 4×2
 • Liczba miejsc siedzących w kabinie: 6
 • Układ miejsc siedzących w kabinie: 1+1+4

Układ wodny samochodu tworzą między innymi:

 • zbiornik na wodę o pojemności 3000 l,
 • jednozakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 1500 l/min w trybie niskiego ciśnienia,
 • linia szybkiego natarcia (wodna).

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Elfir Zura 2120/24,
 • trzy sygnały pneumatyczne – jeden dwutonowy oraz dwa jednotonowe.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • stacjonarny maszt oświetleniowy,
  • urządzenie sprzęgające,
  • radiotelefon przewoźny,
  • terminal statusów.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • pompy pożarnicze: motopompa szlamowa, pompa zanurzeniowa,
  • agregaty: agregat prądotwórczy, agregat oddymiający,
  • armatura wodna: węże pożarnicze – tłoczne i ssawne, prądownice, kurtyna wodna, rozdzielacz, przełączniki, klucze do hydrantów – podziemnego i naziemnego, stojak hydrantowy, wysysasz głębinowy,
  • podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, koc gaśniczy, sito kominowe, tłumice,
  • narzędzia hydrauliczne: nożyco-rozpieracz,
  • sprzęt do cięcia: piły łańcuchowe do cięcia drewna o napędzie spalinowym,piła do ciecia stali i betonu spalinowa, piła ręczna, nożyce do drutu,
  • sprzęt burzący: łom, łom wielofunkcyjny typu holigan, siekiera, topór strażacki, młot, bosak,
  • sprzęt do ratownictwa wysokościowego: liny asekuracyjne, liny ratownicze, lonże asekuracyjne, szelki ratownicze
  • sprzęt do ratownictwa medycznego: torba PSP R1, nosze typu deska wraz ze stabilizatorem głowy oraz komplet szyn usztywniających,
  • sprzęt do ratownictwa wodnego: kamizelki klasyczne (kapoki)
  • minikamera termowizyjna
  • sprzęt ochrony dróg oddechowych: aparaty powietrzne, maski do aparatów, sygnalizator bezruchu,
  • sprzęt oświetleniowy: przenośny maszt oświetleniowy, latarki zwykłe, reflektor,
  • sprzęt do oznakowania terenu: znak ostrzegawczy, taśmy ostrzegawcze, flary diodowe, stożki ostrzegawcze, lizaki,
  • drabiny pożarnicze: wysuwana i słupkowa
  • radiotelefony przenośne,
  • sorbent,
  • sprzęt logistyczny: łopaty, widły, miotły,

Pojazd decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP został przekazany biegonickim druhom z KM PSP w Nowym Sączu. Początkowo służył w JRG Krynica-Zdrój, potem w JRG 2 Nowy Sącz, skąd trafił do jednostki z Biegonic w 2006 roku. Jak dowiedzieliśmy się od strażaków, jest to pierwsza wersja prototypowa samochodu pożarniczego zabudowanego przez francuską firmę na podwoziu Renault, który trafił na rynek polski. Niestety mimo usilnych starań, nie udało nam się określić producenta zabudowy pojazdu. Za czasów służby w Biegonicach samochód przeszedł gruntowny remont.

359[K]81 – GBA 2/24 Steyr 10S23/Auto-SHL

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

 • Numer operacyjny: 359[K]81
 • Kryptonim radiowy: KF 359-81
 • Oznaczenie: GBA 2/24
 • Rok produkcji: 1998
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 6595 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 170 kW (231 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Podstawowy rodzaj układu napędowego: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w kabinie: 3
 • Układ miejsc siedzących w kabinie: 1+2
 • Producent zabudowy: Auto-SHL

Układ wodno-pianowy samochodu tworzą między innymi:

 • zbiornik na wodę o pojemności 2000 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 200 l,
 • dwuzakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 2400 l/min w trybie niskiego ciśnienia (8 bar) i nominalnej wydajności wodnej 250 l/min w trybie wysokiego ciśnienia (40 bar),
 • dwie linie szybkiego natarcia (wodno-pianowe),
 • stacjonarne działko pożarnicze (wodno-pianowe) o wydajności wodnej od 800 do 2400 l/min, regulowanej w zakresie 800, 1600 i 2400 l/min,
 • instalacja zraszaczowa.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Elfir Zura PS-100/24,
 • dwa jednotonowe sygnały pneumatyczne.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • wciągarka,
  • urządzenie sprzęgające,
  • radiotelefon przewoźny,
  • terminal statusów.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompy: motopompy szlamowe, motopompa pływająca,
  • agregat prądotwórczy,
  • armatura wodno-pianowa: węże pożarnicze – tłoczne i ssawne, prądownica wodna, prądownice wodno-pianowe, zasysasz liniowy, smoki ssawne, rozdzielacz, zbieracz, przełączniki, klucze do hydrantów – podziemnego i naziemnego, stojak hydrantowy,
  • mostki przejazdowe,
  • podręczny sprzęt gaśniczy specjalny: gaśnice proszkowe, tłumice,
  • sprzęt do cięcia: piły łańcuchowe do cięcia drewna o napędzie spalinowym,piła do ciecia stali i betonu spalinowa, piła ręczna, nożyce do drutu,
  • sprzęt burzący: siekiera, topór strażacki,
  • liny ratownicze,
  • sprzęt do ratownictwa medycznego: torba PSP R1, nosze typu deska wraz ze stabilizatorem głowy oraz komplet szyn usztywniających,
  • sprzęt do ratownictwa wodnego: sprzęt ABC, kamizelki klasyczne (kapoki), kaski ochronne, koła ratunkowe, rzutki ratownicze, kamizelki asekuracyjne, węgorze, lina asekuracyjna pływająca, kołowrót ratowniczy, sanie wodno-lodowe,
  • sprzęt oświetleniowy: przenośny maszt oświetleniowy, latarki zwykłe, reflektor,
  • sprzęt do oznakowania terenu: znak ostrzegawczy, taśmy ostrzegawcze, lampy ostrzegawcze błyskowe, stożki ostrzegawcze, lizaki,
  • drabiny pożarnicze: nasadkowa i teleskopowa
  • radiotelefony przenośne,
  • sorbent,
  • sprzęt logistyczny: miotły, łopaty.

Samochód decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP został przekazany biegonickim druhom z KM PSP w Nowym Sączu. Po gruntownym remoncie wprowadzony do podziału bojowego jednostki w 2012 roku. Przypomnijmy – Steyr od nowości służył w JRG 1 Nowy Sącz, potem zaliczył krótki pobyt w JRG Krynica-Zdrój, skąd trafił do Biegonic.

359[K]83 – SKw Star 12.155/Skibicki

Średni samochód specjalny kwatermistrzowski

 • Numer operacyjny: 359[K]83
 • Oznaczenie: SKw
 • Rok produkcji: 2000
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 4580 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 114 kW
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Podstawowy rodzaj układu napędowego: 4×2
 • Liczba miejsc siedzących w kabinie: 2
 • Układ miejsc siedzących w kabinie: 1+1
 • Producent zabudowy: Skibicki

Parametry samochodu:

 • ładowność: 6650 kg,
 • zabudowa typu otwartego,
 • kiper trójstronny.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Horn Elektronik

Wyposażenie samochodu zamontowane na stałe:

 • urządzenie sprzęgające,
 • radiotelefon przewoźny.

Samochód został przekazany jednostce przez Urząd Miasta Nowego Sącza z darów dla powodzian 13 sierpnia 2001 roku. Służy miedzy innymi do przewozu worków z piaskiem oraz pontonu.


Pozostały sprzęt

Na wyposażeniu OSP Nowy Sącz – Biegonice znajdują się także między innymi:

 • ponton MARINES 390 z napędem wiosłowym,

 • quad Honda i przyczepa z agregatem prądotwórczym,

 • przyczepa towarowa,

dyspozytornie z radiowęzłem,, pompy, ubrania pszczelarskie, ubrania suche do ratownictwa wodnego i lodowego oraz pianki do ratownictwa wodnego. Jednostka posiada także kapliczkę z posążkiem św.Floriana patrona strażaków postawioną w 2004r., rekwizytowy wóz strażacki konny z 1905r., altankę z grillem oraz siłownie pod chmurką. Cały obiekt jest monitorowany.


Inne zdjęcia


Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich druhów OSP Nowy Sącz – Biegonice, za zgodę oraz możliwość przeprowadzenia sesji zdjęciowej, a także za udostępnienie remizy i sprzętu, cenne informacje, poświęcony czas i miłą atmosferę. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do druhów obecnych podczas sesji, za przekazaną wiedzę oraz wszelką pomoc okazaną podczas spotkania.


Tekst: Mariusz Węgrzynek
Zdjęcia: Łukasz Koszut, Mariusz Węgrzynek

Nowy Sącz, 25.10.2015 r.