OSP Wierchomla Wielka


 • Wierchomla Wielka 188
 • 33-350 Piwniczna-Zdrój

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierchomli Wielkiej została założona w 1927 roku.

Jest to jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Decyzję o włączeniu w jego struktury Komendant Główny PSP wydał 31 maja 2005 roku.

OSP Wierchomla Wielka wyposażona jest w system selektywnego alarmowania, który oprócz załączania syreny alarmowej wykonuje połączenie do zaprogramowanych numerów telefonów wybranych druhów. Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), która jest zakwalifikowana do II kategorii tworzą głównie mężczyźni, ale są w niej także kobiety.

Przy OSP działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP). W chwili obecnej to drużyna mieszana.

Wśród wszystkich druhów OSP Wierchomla Wielka dziesięciu z nich jest przeszkolonych z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym. Ma to ogromne znaczenie ze względu na bliską lokalizację stacji narciarskiej, którą co roku odwiedza w zimie rzesza narciarzy, a w lecie turystów. W razie awarii kolei dzięki wyszkoleniu druhów i posiadanemu sprzętowi OSP Wierchomla Wielka może podjąć skuteczne działania ratownicze, nie tylko za pomocą drabin D10W, ale także w wykorzystaniem technik alpinistycznych. Rozwój ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym był możliwy dzięki projektowi unijnemu „Bezpieczna Dolina Popradu” realizowanemu w partnerstwie z DHZ Podoliniec ze Słowacji.

OSP Wierchomla Wielka realizuje w zakresie podstawowym pięć dziedzin ratownictwa specjalistycznego. Są to:

 • ratownictwo techniczne,
 • ratownictwo chemiczno-ekologiczne,
 • ratownictwo wodne,
 • ratownictwo wysokościowe,
 • działania poszukiwawczo-ratownicze.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Wierchomla Wielka w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
20132461170
201433101850
201536169110
2016462214100
20173315990
20183013980
201942161880
202051103380
20213882280

Samochody pożarnicze

OSP Wierchomla Wielka to jednostka kategorii S-3, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajdują się trzy samochody pożarnicze. Są nimi Star 266, Star 244 oraz Ford Ranger III.

349[K]68 – GBAM 2,5/20/8 Star 266/Moto-Truck

349k68_prawy_przod

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę, autopompą i motopompą

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 349[K]68
 • Kryptonim radiowy: KF 349-68
 • Oznaczenie: GBAM 2,5/20/8

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 1990
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 6842 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 110 kW (150 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 6×6
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Moto-Truck

Główne elementy układu wodnego samochodu:

 • zbiornik na wodę o pojemności 2500 l,
 • jednozakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 2000 l/min w trybie niskiego ciśnienia,
 • motopompa przenośna o nominalnej wydajności wodnej 800 l/min przy ciśnieniu 8 bar i wysokości ssania 1,5 m,
 • linia szybkiego natarcia (wodna),
 • stacjonarne działko pożarnicze (wodne).

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Horn Elektronik.

Najważniejsze wyposażenie:

 • wyciągarka linowa,
 • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
 • armatura pożarnicza (węże ssawne i tłoczne, rozdzielacz, przełączniki, prądownice, smoki ssawne),
 • dwie motopompy szlamowe,
 • drabina D10W,
 • mostki przejazdowe,
 • pilarka do drewna,
 • bosak,
 • liny,
 • klucze do hydrantów,
 • sprzęt burzący,
 • sorbent,
 • radiotelefon przewoźny.
 • łopaty,
 • wysysacz głębinowy.

Samochód został przydzielony OSP Wierchomla Wielka w 2001 roku przez Komendę Główną PSP w Warszawie z jednostki wojskowej w Czerwonym Borze, gdzie stacjonował. Pierwotnie zamontowana była na nim instalacja do odkażania zanieczyszczonego chemicznie obszaru. Karosację i nadbudowę podwozia samochodu Star 266 z przeznaczeniem do celów pożarniczych wykonała firma Moto-Truck.


349[K]69 – GBA 2,5/16 Star 244/JZS

349k69_prawy_przod

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

 • Numer operacyjny: 349[K]69
 • Typ: GBA
 • Podwozie: Star 244
 • Rok produkcji: 1990
 • Rodzaj silnika: Diesel
 • Pojemność skokowa: 6842 cm³
 • Moc: 110 kW (150 KM)
 • Skrzynia biegów: manualna
 • Napęd: 4×4
 • Liczba miejsc w kabinie: 6
 • Układ miejsc w kabinie: 1+1+4
 • Pojemność zbiornika na wodę: 2500 l
 • Wydajność autopompy: 1600 l/min
 • Zabudowa: Jelczańskie Zakłady Samochodowe
 • Modulator sygnałów dźwiękowych: Elfir Zura 1120 Digital oraz Belma 24V

Najważniejsze wyposażenie:

 • linia szybkiego natarcia (wodno-pianowa),
 • armatura pożarnicza (węże ssawne i tłoczne, rozdzielacze, przełączniki, prądownice, smoki ssawne),
 • gaśnice,
 • cztery aparaty powietrzne nadciśnieniowe wraz z butlami marki Fenzy,
 • agregat prądotwórczy z najaśnicami i przedłużaczem,
 • sprzęt ratownictwa medycznego – torba PSP-R1, zestaw szyn usztywniających oraz nosze typu deska wraz ze stabilizatorem głowy,
 • zestaw narzędzi hydraulicznych kombi marki Holmatro – pompa hydrauliczna oraz nożyco-rozpieracz,
 • stożki ostrzegawcze,
 • motopompa pływająca,
 • drabina D10W,
 • bosak,
 • pilarka do drewna,
 • klucze do hydrantów,
 • sprzęt burzący,
 • sorbent,
 • radiotelefon przewoźny.

Samochód został pozyskany przez OSP Wierchomla Wielka w lipcu 2013 roku z Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowce-Wesoła” wchodzącej w skład Katowickiego Holdingu Węglowego S.A, gdzie służył w tamtejszej Zakładowej Straży Pożarnej (ZSP). Po przyjściu do jednostki został gruntownie wyremontowany przez miejscowych druhów.


349[K]70 – SLRr Ford Ranger XLT/Frank-Cars/Bocar

ranger_tytulowa

Lekki samochód specjalny ratowniczo-rozpoznawczy

 • Numer operacyjny: 349[K]70
 • Oznaczenie: SLRr
 • Rok produkcji podwozia: 2013
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 2198 cm³
 • Moc: 110 kW (150 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Podstawowy rodzaj układu napędowego: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w kabinie: 5
 • Układ miejsc siedzących w kabinie: 1+1+3
 • Producent zabudowy: Frank-Cars/Bocar

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Bocar BOS200.

Samochody wycofane z podziału bojowego jednostki

349[K]70 – SLRr Land Rover Defender 90

349k70_lewy_przod

Lekki samochód specjalny ratowniczo-rozpoznawczy

 • Numer operacyjny: 349[K]70
 • Typ: SLRr
 • Podwozie: Land Rover Defender
 • Wersja nadwozia: 90
 • Rok produkcji: 1994
 • Rodzaj silnika: Diesel
 • Pojemność skokowa: 2495 cm³
 • Moc: 82 kW (111 KM)
 • Skrzynia biegów: manualna
 • Napęd: 4×4
 • Liczba miejsc w kabinie: 6
 • Układ miejsc w kabinie: 1+1+2+2
 • Modulator sygnałów dźwiękowych: Elfir Zura 1120

Najważniejsze wyposażenie:

 • radiotelefon przewoźny.

Samochód został pozyskany przez jednostkę z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej po czym wyremontowany i przystosowany do celów pożarniczych. Wycofany z podziału w 2014 roku.


Pozostałe wyposażenie

Oprócz samochodów pożarniczych OSP Wierchomla Wielka posiada podstawowy sprzęt do ratownictwa wysokościowego dla czterech druhów. Są to m.in. zakupione ostatnio kombinezony.Serdeczne podziękowania dla prezesa OSP Wierchomla Wielka za zgodę oraz możliwość przeprowadzenia sesji zdjęciowej, a druhom – Jakubowi i Michałowi za udostępnienie remizy oraz sprzętu, cenne informacje, poświęcony czas i miłą atmosferę