OSP Zarzecze


  • Zarzecze
  • 33-390 Łącko

Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu powstała w 1948 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Zarzecze to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Santana Anibal PS 10.

Tekst: Łukasz Koszut

24.01.2017 r.