OSP Zagorzyn


  • Zagorzyn
  • 33-390 Łącko

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagorzynie powstała w 1935 roku. Jest to jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) – decyzję o włączeniu w jego struktury Komendant Główny PSP wydał w dniu 19 października 2015 roku.


Samochody pożarnicze

OSP Zagorzyn to jednostka typu S-3, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajdują się trzy samochody pożarnicze.

349[K]48 – GCBA 6/32 Jelcz 325/JZS

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Dane operacyjne pojazdu:

  • Numer operacyjny: 349[K]48 (przed wejściem do KSRG – 347[K]61)
  • Kryptonim radiowy: KF 349-48 (przed wejściem do KSRG – KF 347-61)
  • Oznaczenie: GCBA 6/32

Dane techniczne pojazdu:

  • Rok produkcji podwozia:

 

 

 

Są to Jelcz 325, Nissan Navara D22 oraz Mercedes-Benz 1120.

Tekst: Łukasz Koszut

31.03.2018 r.