OSP Mystków


 • Mystków 477
 • 33-334 Kamionka Wielka

Ochotnicza Straż Pożarna w Mystkowie powstała w 1951 roku. Jest to jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) – decyzję o włączeniu w jego struktury Komendant Główny PSP wydał 4 maja 2016 roku. OSP Mystków jest wyposażona w system selektywnego alarmowania, który załącza syrenę alarmową a moduł GSM wysyła powiadomienia na zaprogramowane numery telefonu druhów – część w formie sms-a, część w formie połączenia głosowego. Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), zakwalifikowaną do II kategorii, tworzą głównie mężczyźni, lecz są w niej także kobiety. Przy OSP działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) – chłopięca oraz dziewczęca. Na zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka wystawia zarówno drużynę męską (grupa A) jak i kobiecą (grupa C). Obszar działania OSP Mystków to głównie teren macierzystej miejscowości, a także całej gminy Kamionka Wielka. Zdarzało się w przeszłości, że jednostka była dysponowana do sąsiednich gmin – Grybów oraz Chełmiec, a także do Nowego Sącza. W 2015 roku druhowie z Mystkowa zanotowali 40 wyjazdów do zdarzeń. W ośmiu przypadkach były pożary m.in. w Nowym Sączu (pożar pustostanu przy ul. Falkowskiej w czerwcu i pożar ściółki i podszycia leśnego w rejonie ul. Jamnickiej w lipcu) oraz Kamionce Wielkiej (pożar budynku gospodarczego w grudniu), zaś 32 interwencje wiązały się z likwidacją miejscowych zagrożeń,w tym wypadków drogowych i plam rozlanego na jezdni oleju jak i poszukiwaniem zaginionych osób, krów czy danieli. Ochotnicy z Mystkowa corocznie biorą udział w zabezpieczeniu uroczystości kościelnych oraz różnego rodzaju imprez, np. w 2015 roku były to 72. Tour de Pologne i finał II Małopolskiego Pucharu w Towarzyskich Rajdach Konnych w Kamionce Wielkiej. Obecna remiza OSP Mystków została oddana do użytku i poświęcona w 1995 roku. Jej budowa trwała 11 lat (prace rozpoczęto w 1984 roku), finansowana była ze środków gminy Kamionka Wielka. Prace wykończeniowe w większości wykonywali sami mieszkańcy i strażacy. W ostatnim czasie wykonano remont elewacji budynku remizy, który jest własnością jednostki. Poruszając wątek strażnicy nie sposób nie zwrócić uwagi na zdobiącą ją płaskorzeźbę wykonaną w 2003 roku przez śp. dh Bolesława Gieńca, która przedstawia św. Floriana. Wewnątrz natomiast można podziwiać odnowioną zabytkową pompę ręczną, znajdującą się na wyposażeniu OSP Mystków od początku jej istnienia. Dobrze układa się współpraca jednostki z gminą Kamionka Wielka, która w miarę swoich możliwości przeznacza środki na zakup niezbędnego dla druhów sprzętu, czy też naprawę niesprawnego wyposażenia.

osp_mystkow_logo


Samochody pożarnicze

OSP Mystków to jednostka typu S-3, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajdują sie trzy samochody pożarnicze.

349[K]37 – GCBARt 3/28 Volvo FL10/Autokaross i Floby

osp_mystkow_volvo_01

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą
Funkcja dodatkowa: techniczna

 • Numer operacyjny: 349[K]37 (przed wejściem do KSRG – 347[K]41)
 • Kryptonim radiowy: KF 349-37 (przed wejściem do KSRG – KF 347-41)
 • Oznaczenie: GCBARt 3/28
 • Rok produkcji podwozia: 1999
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 11000 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 235 kW (320 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
 • Podstawowy rodzaj układu napędowego: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w kabinie: 6
 • Układ miejsc siedzących w kabinie: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Autokaross i Floby

Układ wodno-pianowy samochodu tworzą między innymi:

 • zbiornik na wodę o pojemności 3000 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 400 l,
 • jednozakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 2800 l/min w trybie niskiego ciśnienia,
 • linia szybkiego natarcia (wodna).

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Strobos STBS-150,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • stacjonarny maszt oświetleniowy,
  • urządzenie sprzęgające,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • pompy pożarnicze: motopompa pływająca, motopompa szlamowa oraz motopompa do wody czystej,
  • agregaty: agregat oddymiający i agregaty prądotwórcze,
  • armatura wodno-pianowa: węże pożarnicze – tłoczne i ssawne, prądownice, wytwornica pianowa, zasysacz liniowy, rozdzielacz, przełączniki, klucze do hydrantów – nadziemnego i podziemnego oraz stojak hydrantowy,
  • podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice i tłumice,
  • ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych (m.in. rozpieracz ramieniowy wraz z kompletem łańcuchów, nożyce hydrauliczne, rozpieracz kolumnowy, pompa hydrauliczna, zestaw podkładów i klinów do stabilizacji),
  • sprzęt do cięcia: piła łańcuchowa do cięcia drewna, piła tarczowa do cięcia betonu i stali oraz nożyce do cięcia drutu,
  • sprzęt burzący: łom, łom wielofunkcyjny typu hooligan, siekiery i młoty,
  • szelki ratownicze,
  • sprzęt do ratownictwa medycznego: torba OSP-R1, nosze typu deska wraz ze stabilizatorem głowy, komplet szyn usztywniających oraz defibrylator,
  • kombinezony na szerszenie,
  • sprzęt ochrony dróg oddechowych: aparaty powietrzne butlowe wraz z maskami i sygnalizatorami bezruchu,
  • sprzęt oświetleniowy: reflektory, latarki zwykłe i przenośny maszt oświetleniowy,
  • sprzęt do oznakowania terenu: taśmy ostrzegawcze, stożki ostrzegawcze oraz lizaki do kierowania ruchem,
  • drabiny pożarnicze: drabina wysuwana i drabina nasadkowa (cztery przęsła),
  • radiotelefony przenośne,
  • sorbent,
  • wózek do sorbentu,
  • opryskiwacz,
  • sprzęt logistyczny: łopaty, widły i miotły.

Samochód wprowadzono do podziału bojowego jednostki końcem września 2014 roku. Zastąpił Steyera 791. Został zakupiony ze środków własnych OSP Mystków oraz Gminy Kamionka Wielka, od prywatnej firmy z Kielna koło Gdyni, która zajmuje się m.in. handlem używanych samochodów pożarniczych sprowadzonych z zagranicy (Volvo należące do mystkowskich druhów trafiło do Polski ze Szwecji). Pojazd kosztował 125 tys. zł.

349[K]38 – SLRr Nissan Navara

Lekki samochód specjalny ratowniczo-rozpoznawczy

349[K]39 – GCBM 12/16 Renault Premium 270.18

osp_mystkow_renault_01

Ciężki samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i motopompą – cysterna

 • Numer operacyjny: 349[K]39 (przed wejściem do KSRG – 347[K]43)
 • Kryptonim radiowy: KF 349-39 (przed wejściem do KSRG – KF 347-43)
 • Oznaczenie: GCBM 12/16
 • Rok produkcji podwozia: 2004
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 6174 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 198 kW (269 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Podstawowy rodzaj układu napędowego: 4×2
 • Liczba miejsc siedzących w kabinie: 3
 • Układ miejsc siedzących w kabinie: 1+2

Układ wodny samochodu tworzą między innymi:

 • zbiornik na wodę o pojemności 12000 l,
 • motopompa szlamowa o wydajności 1640 l/min.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Strobos STBS-150,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • urządzenie sprzęgające,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • armatura wodna: węże pożarnicze tłoczne, rozdzielacz, przełączniki, klucze do hydrantów – nadziemnego i podziemnego,
  • gaśnica,
  • latarki
  • sprzęt do oznakowania terenu: stożki ostrzegawcze, lizaki do kierowania ruchem,
  • radiotelefon przenośny.

Samochód wprowadzono do podziału bojowego jednostki końcem kwietnia 2016 roku. Pieniądze na jego zakup wyłożyły OSP Mystków i Gmina Kamionka Wielka. Renault zakupiony został od prywatnej firmy z Limanowej, która zajmuje się m.in. handlem używanych samochodów sprowadzonych z zagranicy, po czym przystosowany do celów pożarniczych staraniem mystkowskich druhów. Jego całkowity koszt to 65 tys. zł. Pojazd z racji tego, że posiada duży zbiornik na wodę i niewielkie gabaryty, jest dysponowany do większych pożarów na terenie macierzystej miejscowości, jak również całej gminy Kamionka Wielka, a nawet powiatu nowosądeckiego, stanowiąc zaopatrzenie wodne innych wozów strażackich uczestniczących w akcji (Renault nie jest przystosowany do samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych). Od momentu wprowadzenia do podziału bojowego samochód brał udział w akcjach gaszenia pożarów – stodoły w Bączej-Kuninie w gminie Nawojowa (14.06.2016), w hali produkcyjnej tartaku w Królowej Górnej (27.09.2016) oraz w zakładzie produkcji opon w Krasnem Potockiem w gminie Chełmiec (30.09.2016). Jak dowiedzieliśmy się cysterna będzie także dowozić wodę do celów gospodarczych mieszkańcom gminy Kamionka Wielka.


Archiwum samochodów pożarniczych wycofanych z podziału bojowego jednostki

 349[K]38 – GLM 8 Volkswagen Transporter T4

osp_mystow_t4_01

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z motopompą

 • Numer operacyjny: 349[K]38 (przed wejściem do KSRG – 347[K]42)
 • Kryptonim radiowy: KF 349-38 (przed wejściem do KSRG – KF 347-42)
 • Oznaczenie: GLM 8
 • Rok produkcji podwozia: 2001
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 2461 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 75 kW (102 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Podstawowy rodzaj układu napędowego: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w kabinie: 8
 • Układ miejsc siedzących w kabinie: 1+1+3+3

Samochód jest wyposażony w motopompę przenośną o nominalnej wydajności wodnej 800 l/min przy ciśnieniu 8 bar i wysokości ssania 1,5 m.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Horn Elektronik.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • urządzenie sprzęgające,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • armatura wodna: węże pożarnicze – tłoczne i ssawne, prądownice, smok ssawny, rozdzielacz oraz zbieracz,
  • gaśnica,
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna,
  • sprzęt burzący: łom i topór strażacki,
  • apteczka pierwszej pomocy,
  • sprzęt oświetleniowy: reflektory oraz akumulatorowy maszt oświetleniowy LED,
  • sprzęt do oznakowania terenu: taśmy ostrzegawcze, stożki ostrzegawcze i lizaki do kierowania ruchem,
  • drabina pożarnicza wysuwana,
  • radiotelefony przenośne,
  • łopaty.

Pojazd trafił do jednostki w 2008 roku i zastąpił Żuka. Pozyskany został za środki własne OSP Mystków oraz Gminy Kamionka Wielka od osoby prywatnej, po czym przystosowany do celów pożarniczych, m.in. zabudowa przedziału sprzętowego za fundusze jednostki. Całkowity koszt samochodu to 40 tys. zł.


Inne zdjęcia


Składamy serdeczne podziękowania dla Zarządu OSP Mystków za zgodę na przeprowadzenie sesji zdjęciowej w jednostce. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do druha Piotra Jawora, za udostępnienie remizy i sprzętu, przekazaną wiedzę i poświęcony nam czas.


Tekst: Barbara Węgrzynek
Zdjęcia: Łukasz Koszut, Zbigniew Turek, Mariusz Węgrzynek

Mystków, 6.01.2016 r. (aktualizacja: 5.11.2016 r.)