OSP Królowa Górna


  • Królowa Górna 22
  • 33-334 Kamionka Wielka

Ochotnicza Straż Pożarna w Królowej Górnej powstała w 1985 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Królowa Górna to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Steyr 12S23.

Tekst: Łukasz Koszut

15.01.2017 r.