OSP Cieniawa


  • Cieniawa 171
  • 33-333 Ptaszkowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Cieniawie powstała w 1930 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Cieniawa to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Steyr 12S21.

Tekst: Łukasz Koszut

23.11.2017 r.