OSP Chodorowa


  • Chodorowa 51
  • 33-325 Krużlowa Wyżna

Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorowej powstała w 1957 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).