OSP – Gmina Chełmiec


Na terenie gminy Chełmiec zlokalizowanych jest 5 jednostek OSP:

Jedna jednostka OSP – Niskowa, jest włączona w struktury KSRG. Wszystkie natomiast przynależą do Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chełmcu.